Tores CV

 • Sivilingeniør fra NTH 1972, avdeling for Elektroteknikk, studieretning Teleteknikk, spesialisering innenfor elektroakustikk
 • Godkjent Førstehøyskolelektor-kompetanse i prosjektledelse (NOKUT) – 2007
 • Godkjent som intern kvalitetsrevisor – 1995
 • Sertifisert som PLP-coach – 2007
 • Yrkeskomeptansebevis – yrkessjåfør – 2012,  2017 og 2022
 • Operatørlisens for drone fra Luftfartsdirektoratet – 2014
 • Godkjent som droneoperatør klasse A2 (Statens vegvesen)
 • Forfattet 6 bøker om veihistorie

Diverse tilleggsutdanning

Kurs i Mikroprosessor-teknikk

EEU-kurs Datamaskinassistert konstruksjon

EEU-kurs Datateknikk

Kurs ”Undervisning av brevskoleelever”

Resultatrettet ledelse – kurs

Wärtsilä’s ledelsesutviklingskurs for toppledere

Strategic Research & Development Management – kurs

Lateral Thinking – kurs

Markedsrettet Produktutvikling- kurs

Produktplanering og Produktutvärdering – kurs

Advanced Project Management – kurs

Diverse pedagogikkseminarer

Jobb:

Hovedjobber:

Vitenskaplig assistent (vikariat) NTH  Institutt for Akustikk 1.1.73-30.6.73
Forsker Sintef/Elab’s akustikkavd. 1.7.73-31.12.73
Produktutviklingsingeniør SEAS Fabrikker A/S, Moss 1.1.74-31.12.80
Gruppeleder Elektronikk Produktutviklingsavd TrioVing 1.1.81- 31.12.86
Prosjektleder for spesialoppdrag Hospital Security Wärtsilä Security, Helsingsfors 1987
Produktutviklingssjef Elektronikk TrioVing 1.1.88-31.12.89
Produktutviklingssjef TrioVing, forr.enhet VingCard 1.1.89-31.12.94
Produktutviklingssjef VingCard a.s 1.1.95 –1.1.98
Daglig leder Nordak Innovatikk as 1.1.98 – 1.1.99
Seniorforsker Sintef Avd. for produktutvikling 1.8.98 – 1.9.99
Daglig leder Wenell as/Nordic Project Management AS 1.9.99 – 1.1.2015

Deltidsjobber:

Lærer (Handelskole, EDB, Digitalteknikk) Moss Friundervisning, 1975-1980
Brevskolelærer (Digitalteknikk) NKI, 1982-1988
Ansvarlig for fagkursene Ideutvikling og Produktutvikling innnenfor spesialiseringen Bedriftsutvikling Handelshøyskolen BI, 1998-2003
Bussfører (deltids) Trondheim sporvei, 1970-1972Unibuss, Nettbuss, fra 2003
Timelærer/Førstehøyskolelektor Handelshøyskolen BI, fra 1998
Timelærer/Assistant professor Høgskolen i Oslo og Akershus, fra 2011-2017

Patenter:

 • Moving voice coil loudspeaker with magnetic damping increasing at large excursions – US 4160133
 • Recodable electronic lock – US 4562343
 • Time controlled lock system – US 5260551 A
 • Arrangement in a lock, especially an electromechanical locking system US 6053019

Forskningsrapporter: 

 • Hovedoppgave NTNU: Hørestyrkenivåindikator.  Karakter 1.5. (desember 1972)
 • ”Akustisk linje som baksidebelastning for høyttaler”, Institutt for Akustikk (IA 564, oktober 1973)
 • ”Transient Distortion Caused by Nonlinearities in Driving Force and Suspension of a Loudspeaker” – presentert ved 56th Convention of Audio Engineering Society, Paris, March 1977
 • ”The SINTEF Approach to Introduce Concurrent Engineering Using Design for Manufacturing as a Door Opener ”– 4th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, Detroit 1997 (med Detlef Blankenburg, Sintef)
 • Lateral thinking and The Problem Formulator, Triz-journal, www.trizjournal.com, Mars 1998
 • ”Don’t bank just on methodologies” – med Detlef Blankenburg og Marit Rånes (Sintef), 9. QFD-symposium i Detroit i juni 1998
 • “Technological based creativity methods to direct the evolution of your technological system” – med Detlef Blankenburg, Sintef, for presentasjon på ICAM 98-konferensen i USA i juni.
 • “Using Triz as a creative method to break mind patterns – 11. QFD Symposium”, juni 1999, Michigan, US
 • Relevante foredrag I prosjektfora
 • Hvordan sikre sammenheng mellom bedriftens strategi og prosjektportefølje, PDMA-konferanse Skandinavia, Oslo, april 1999
 • Valg av prosjekter og styring av prosjektporteføljen i multiprosjektmiljø, Prosjekt 2001, Norsk Senter for prosjektledelse, oktober 2001)

 • Bøker/kompendier:
 • Kurskompendium Varekunnskap – lyd og høyttalere, for KI-skolen, 1979
 • Produktutvikling for ledere, kompendium, pensum i BIs spesialisering Bedriftsutvikling fra 1999-2002.
 • Prosjektrettet produktutvikling, ISBN 82-996715-0-7, pensum i BIs spesialisering Bedriftsutvikling 2003-2004 (videreutvikling av kompendiet over).
 • Praktisk Prosjektarbeid, utvikling av kursdokumentasjon på norsk og engelsk
 • Riksvei 1 – tapt og funnet, 2014
 •  Undervisningserfaring (norsk og engelsk):
 • Moss Friundervisning (1974-1980)
  • Handelskole med redusert fagkrets, 1974-1977
  • Datateknikk, 1978-1980
 • NKI-skolen, brevskolelærer, div. elektronikkfag 1982-88
 • Wenell AS/Nordic Project Management  (bedriftsinterne kurs) (1999 –
  • utvikling og gjennomføring av kurs
  • kurs i prosjektarbeid
  • kurs i kreativitet
  • kurs i innovasjon
  • kurs i produktutvikling
 • NTNU – som SINTEF-ansatt (1999)
  • Konstruksjonsteknikk
 • Høgskolen i Østfold (avd. for realfag) (1998)
  • Produktutvikling (diverse gjesteforelesninger)
 • Ericsson PMIA (Project Management Academy)
  • Gjennomføring av flere tredagers kurs i PROPS på Engelsk (Ericssons prosjektstyringsverktøy) for Ericsson Project Management Institute sammen med ansatte i Ericsson som en av flere eksterne i den pedagogiske stallen (instituttet er nå nedlagt), 2000 – 2001, PMI-basert
 • Confex (2002, 2005)
  • kurs i IT-prosjektledelse
  • kurs i MS Project
 • Handelshøyskolen BI (1998 –
  • Spesialisering Bedriftsutvikling, emne ideutvikling, emne produktutvikling (Østfold, Møre, Gjøvik, Telemark, Stavanger, Bergen)
  • Utvikling av emneblokk Ideutvikling og emneblokk Produktutvikling
  • GP1 (Agder, Stavanger, Østfold)
  • GP23 (Bergen, Stavanger)
  • PL1 (Østfold, Telemark, Buskerud, Gjøvik)
  • PL2 (Buskerud, Bergen, Porsgrunn, Østfold)
  • PL3 (Bergen)
  • Spesialisering Prosjektledelse (Østfold, Østfold –AETAT)
  • internsensor PL1, PL2, PL3, GP1, spesialisering bedriftsutvikling, spesialisering prosjektledelse
  • Strategi
  • Sensor strategi
 • Høgskolen i Oslo og Akertshus
  • Undervisning i prosjektledelse for internasjonale studenter (2010-2017)
  • Undervisning i prosjektledelse for 3. klasse elektrostudenter (2013)
  • Undervisning i økonomi for 3. klasse elektrostudenter HIOA (2013)
  • 70% stilling som høgskolelektor (vikariat) (2013)

Legg igjen en kommentar