Dronefotografering

Kommersiell bruk av drone krever operatørlisens utstedt av Luftfartstilsynet. For å få slik lisens kreves blant annet  godkjente operatørmanualer og risikoanalyser. En slik godkjennelse fikk UNDERVEIS – Tore Wiik i desember 2014.

Prosjektkurs – Tore Wiik endret navn til UNDERVEIS – Tore Wiik fra juni 2014 for å kunne realisere bokprosjektene «Riksvei 1- tapt og funnet» og «Riksveiene som ble til E18». I forbindelse med bokutgivelsene har jeg måttet produsere mange videoer og fotografere/filme fra drone.

UNDERVEIS – Tore Wiik kan derfor som spin-offs fra bokprosjektene tilby dronefilming i HD-kvalitet og dronefotografering med 15 megapiksler. Profesjonell redigering og etterbehandling hører selvfølgelig med.

Med operatørlisens er jeg nok til å forholde meg til et strengt regelverk for droneflyging. Det er restriksjoner knyttet til nærhet av folkemengder, nærhet til flyplasser, overflyving av mennesker, krav om tilgjengelige nødlandinsgområder med mer. Dette gjør at ikke alle oppdrag vil være mulig å gjennomføre.

Nytt regelverk trådde i kraft i år. Tore Wiik er sertifiert A1/A2/A3-pilot etter dette regelverket.

søly-snitt2 søly-snitt1 søly3 DCIM100MEDIA refsnes kjøp egg her DJI00324 DJI00313 DJI00301korr DCIM100MEDIA 1

Legg igjen en kommentar