Infrarød fotografering

Infrarød fotografering tar bilder av ikke synlige varmestråler, det vil si det spekteret som ligger lavere i frekvens enn synlig lys. Det kan brukes til

  • finne varmelekkasjer
  • finne kuldebroer
  • finne varmeutstrålende objekter i mørket
  • finne vannlekkasjer
  • finne problemer i elektriske kretser
  • finne elektrisk overgangsmotstand

Se eksempler:

revet2-1 IMG_1264 IMG_1263 IMG_1260 IMG_1259 IMG_1258 IMG_1254 IMG_1253 IMG_1250 IMG_1249 IMG_1214 IMG_1478

 

Legg igjen en kommentar