Fra strategi til prosjekt

Å utarbeide en strategisk plan er en spennende og inspirerende prosess hvis det gjøres på riktig måte. Det gjelder å ha en praktisk og systematisk tilnærming der man arbeider seg systematisk fra overliggende visjoner og ned til de enkeltprosjektene som er nødvendig for å gjennomføre strategien. Deretter må du etterprøve at alle sammenhengene er på plass – det vil si at alle prosjektene er strategisk fundamentert og at alle overliggende målsettinger er konkretisert til prosjekter.

Se mer om metodikken min her

Prosjektmodell

En prosjektmodell er et viktig verktøy for å sikre god prosjektgjennomføring i en organisasjon. Spesielt viktig vil det være for “Driftsbaserte organisasjoner” der prosjekter skal sørge for forbedring av daglig drift inkludert det å utvikle nye produkter og tjenester. Her vil gjerne ressurser fra ulike avdelinger samarbeide i prosjektene (matriseorganisering), og det kan bli stor forvirring om roller og ansvar.

Se på prosjektmodell

Se video om prosjektmodell

Legg igjen en kommentar