Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

“Meget bra lagt opp med forelesninger, korte og lengre pauser og gruppearbeider. Flott at alle fikk anledning til å bidra”.
Eva Leander, Borregaard Industries

“Inspirerende. Klart og konkret og godt formidlet”
Lisbeth Lein, Mediesmia AS

“Meget bra formidling med gode eksempler og levendegjøring”
Inge Johanson, Hydro Aluminium as

“Ser nå mange nye muligheter for en mer strukturert arbeidsform”
Mona Wittenberg, If skadeforsikring

“Et praktisk rettet prosjektkurs i de beste hender”
Erling Charles Olsen, fylkesdirektør Utdanningseksjonen Østfold Fylkeskommune

“Det ble mye ny kunnskap på kort tid, men innholdet var så interessant at det ikke opplevdes som for mye.”
Tone Stenbek, kommunikasjonssjef, Østfold Fylkeskommune

“Tiden gikk utrolig fort. Det betyr at opplegget har vært bra!”
Sven Arnesen, Nordak as

“Riktig nivå og lengde på kurset som dekker hele prosjektlivsløpet inklusive lederskap. Dokumentasjonen kan brukes videre i egen jobb”
Fredrik Glette, Kongsberg Defence & Aerospace

“Meget klart og oversiktlig og med tid til både diskusjoner og gode gruppearbeider”
Waldemar Nowakowski, Abry AS

“Fantastisk god dokumentasjon og sympatisk fremføring!”
Bente Lis Larsen, skoleopplæringssjef, Østfold Fylkeskommune

“Var redd dette kom til å bli oppkok av gammel graut. Ble meget gledelig og positivt overrasket”.
Klaus Dalseth, Lilleborg

“Engasjerende formidlet, virkelig bra og realistiske gruppeoppgaver”
Steinar Hagen, Borregaard Industries

Legg igjen en kommentar