NETTBUTIKKEN

Bok 2 i serien “Legendariske veier” – “Riksveiene som ble til E18. Drammen – Larvik

forside1

tar for seg Sørlandske hovedvei gjennom Drammen/Skoger, Sande, Holmestrand, Re og Horten, Sem og Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik.

I denne bok nr. 2 i serien Legendariske veier fortsetter vi ferden fra Drammen i Buskerud gjennom Vestfold til fylkesgrensen ved Telemark. Dermed er det Sørlandske hovedvei som er i fokus; en tungt trafikkert veistrekning som fikk en solid tilleggsbelastning i helgene og om sommeren når Oslo-folk skulle ned til feriestedene på Sørlandet.

Fra 2017 er denne veien blitt en firefelts motorvei på hele strekningen som er beskrevet. Da riksveibegrepet var nytt i 1928, og veien fikk det offisielle navnet «Riksvei rute nr. 40», var tilstanden mange steder skandaløs, og det tok 25 år før det første løftet til en noenlunde brukbar standard var fullført.

I boka tar vi for oss bit for bit kommunene veien går gjennom, stort sett med utgangspunkt i dagens kommuneinndeling. Vi får interessante svar på mange tidligere ubesvarte spørsmål om traséomlegginger, ofte basert på godt gjemt dokumentasjon i arkiver så vel som på kunnskap fra mange mennesker som har opplevet veien for både 70 og 80 år siden.

Forfatteren har også fanget opp tidskoloritten fra sendt 40-tall ved hjelp av små epistler om den handelsreisende Ansgar Borre som møter mennesker og gjør sine refleksjoner fra sin 1937 Chevrolet.

Boka kombinerer og dokumenterer lokalhistorie og transporthistorie og tar leseren på en samtidsarkeolgisk reise der vi i siste kapittel også knytter forbindelsen de de siste 10-års stridigheter om den nye E18.

124 sider

Stivbind kr 369 + porto
 

omslag

Boken “Riksveiene som ble til E18, Ørje – Drammen”

er del 1 i en trilogi om strekningen Kristiansand-Oslo (Riksvei 40), Oslo-Vinterbro (Riksvei 1) og Vinterbro – Ørje (Riksvei 6).

 • 124 sider
 • Tar for seg de 13 kommunene veien gikk gjennom (Marker, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl, Ski, Ås, Oslo, Bærum, Asker. Lier, Drammen)
 • Stivbind, kr 369
 • ISBN 978-82-8219-113-5
 • Forlaget Bok Sirkus
 • Se bokens introduksjonsvideo her

Bestill bok fra forlaget om du ønsker faktura

eller her om du ønsker kortbetaling
 

Boken “Riksvei 1 – Tapt og funnet” – Dessverre UTSOLGT!

forside

Boken er en guide for alle som ønsker å reise på oppdagelsesferd i den nære historie.

De historiske bildene er kombinert med bilder fra de samme stedene i dag. Boken er også illustrert med tegninger, laget spesielt for denne turen og gamle kartutsnitt over de aktuelle veistrekningene.

 • Til sammen mer enn 270 illustrasjoner
 • Tekst er både på norsk og engelsk
 • 112 sider
 • Stivbind, kr 269
 • Mykbind, kr 169
 • ISBN 978.82.92841-24-2 – Flisby’n Forlag

 


DVD-2

DVD “Riksvei 1 – tapt og funnet”

En DVD med følgende nye og gamle filmsnutter:

 1. Bygging av ny RV1 – 1960 – 4minutter
 2. Halden-Kornsjø – 6 minutter
 3. Gamleveien ved Ingedal kirke – 3 minutter
 4. Guslund, Skjeberg – 3 minutter
 5. Veteranbusstur langs Riksvei 1 – 4 minutter
 6. Traseér gjennom Moss – 5 minutter
 7. Smørbekkovergangen – 2 minutter
 8. Hølensletta – 2 minutter
 9. Tur Moss – Oslo – 5 minutter
 10. De gamle veiene gjennom Vestby-Ås – 10 minutter
 11. Bekkelagsraset – 3 minutter
 12. Norske veier 1958 – 3 minutter
 13. Riksveiene som ble til E18 – 2 minutter

Kr 125 inkl. 25% mva

Bestill DVD her:
Om du ønsker å betale med faktura, kan du brukes skjemaet under. Porto blir da lagt til:Bokbestilling (porto kr 60 kommer i tillegg ved fakturabestilling)

Ja, jeg bestiller boken "Riksvei 1 - tapt og funnet"

Mykbind kr 198 Stivbind kr 369 

Navn

Adresse

Postnummer og sted

Telefon

E-post )

Bestilling DVD (porto kr 25 kommer i tillegg ved fakturabestilling)

Ja, jeg bestiller DVD "Riksvei 1 - tapt og funnet" for kr 150 fritt tilsendt

Navn

Adresse

Postnummer og sted

Telefon

E-post )

 

Leave a Reply