Category Archives: Tores blogg

Derfor må vi absolutt ikke sponse Tesla!

En god del politikere og miljøvernorganisasjoner går inn for fortsatt sponsing av el-biler og kaller den for utslippsfri veitransport. For å beregne miljøbelastninger av ulike former for produksjon og transport anbefaler jeg boken ”Sustainable Energy – without the Hot Air” av David JC MacKay, professor i fysikk på University of Cambridge. Den bør være et funn for alle som vil jobbe med fakta i klimadebatten.

I en verden som får mesteparten av sin energi fra fossilt brennstoff er kWh en god indikasjon på CO2-fotavtrykket. Boken beregner normalt energiforbruk for å produsere en personbil til 75 000 kWh. Produksjonsmessig er stål og plast de mest energikrevende materialer, og derfor er det en rimelig tilnærming at kWh i produksjon er tilnærmet proporsjonalt bilens vekt. En Tesla er vesentlig tyngre enn en “normal” personbil – i hvert fall i europeisk sammenheng. En Tesla veier over 2 tonn, og et rimelig anslag er at en slik tung elbil krever 120 000 kWh i produksjonsinnsats. En fossilt drevet personbil med en normal kjørelengde (13000 km) bruker ca 30 kWh pr. dag eller rundt 13000 kWh/år. En el-bil har omtrent dobbelt virkningsgrad av en diesel-bil, og et tilsvarende tall for en el-bil er det rundt 6000 kWh/år med samme kjørelengde.

Dermed er det lett å regne seg frem til at det vil ta nær 7 år før elbilen begynner å gi en varig CO2-innsparing i dens livsløp. Imidlertid brukes el-bilen ofte som en nr.2 bil kun for pendling, og dermed er realiteten at subsidiering av el-biler fører til økt bilproduksjon og økt CO2! Elbiler har mange gode egenskaper, men regnestykket viser tydelig at det ikke er reelle miljøargumenter – utover lokal forurensning- som kan brukes til å gi elbiler totalt avgiftsfritak. Særlig blir det meningsløst å sponse TUNGE elbiler.

Inntil videre drives verden stort sett av kull og olje. Vannkraft, vindkraft og solcellekraft er og vil bli et supplement globalt sett med mindre vi fyller opp vanvittig store landområder med anlegg for slik produksjon. Tallmaterialet for dette finnes også i MacKays bok.

Først dersom vi en gang i en fjern femtid får vår energi fra ulike former for kjernekraft, vil el-bilen gi utslippsfri veitransport!

Norsk konservatisme og kreativitetssirkelen

 

Det er sjelden jeg nikker samtykkende når jeg leser i Klassekampen. Dagens kronikk av Lars Roar Langslet om “Den norske konservatismen” er et hederlig unntak. Hans konklusjon er at det er nesten umulig å endre noe som helst i dagens Norge.

Det kan se ut som om dette er en del av den norske skepsis-kulturen, men det har også noe å gjøre med at vi har et samfunn der de aller fleste har det bra. Kreativitetsforsker på NTNU Erik Lerdahls “Kreativitetssirkel” (se nederst) har “Orden” øverst. Når man er der,  møtes alle forslag til endring med det kreativitetshindrende “Nei, men..”. Dette forårsaker gradvis stagnasjon med medfølgende uro og konvergens fordi verden totalt sett endrer seg. Kaos truer – og kreativitet er nødvendig for å løse problemene. Fra “Nei, men..” går man til “Ja, og…”. Kreativiteten kommer automatisk i denne kaotiske situasjonen.

Svensken Kjell Nordstrøm, kjent for boken “Funky business”,  har sagt ”Det er de store lederes jobb å støtte organisasjonen gjennom å kombinere orden med kaos”. Kunstig, kortvarig og ufarlig kaos kan brukes slik kan man unngå de ufrivillige og ofte katastrofale kaossituasjonene som oppstår i endringsuvillige bedrifter.

Med truende problemer i norsk økonomi på grunn av gradvis frafall av oljeinntektene er vi på vei inn i uro-delen av  Lerdahsl sirkel. Vil det medføre mindre generell endringsmotstand i det norske samfunnet?

kreativitetssirkel